آیا آتلانتیس، شهر گمشده اساطیری، همان چشم صحرای آفریقا است؟

به نظر می‌رسد با ساختن فیلم آکوآمن و پرداختن به این شخصیت از کمیک‌های دی‌سی، ذره‌بین توجهات به سمت شهر گمشده در زیر آب‌ها،...