حضور محمد معتمدی و راجر واترز ؛ اسطوره خلاق پینک فلوید در آلبومی مشترک

آلبوم موسیقی The Long March کاری از برداران جبران سرانجام منتشر شد. نکته جالب در خصوص این آلبوم حضور مشترک محمد معتمدی و راجر...