ال‌دورادو افسانه محبوبی که هرگز کهنه نمی‌شود

ال‌دورادو شهری گمشده در تاریخ چه حقایقی در خود پنهان دارد؟ تب طلا در همه اعصار،‌ بین همه نژادها و ملت‌های بشری وجود داشته...