«مریخ مستقیم» پرسش مداوم ترامپ از ناسا: چرا نمی‌توانیم مستقیما به مریخ برویم

روز جمعه رئیس جمهور ترامپ، پنجاهمین سالگرد آپولو 11 را با عکسی از Opportunity در Oval Office جشن گرفت. جایی که وی وقت زیادی را...