دیالوگ‌های کوتاه سری چهارم- برنامه‌های روزمره

در مقاله دیالوگ‌های کوتاه سری چهارم، به بررسی اصطلاحات رایج در مورد برنامه‌های روزمره می‌پردازیم.در ابتدا یک نمونه دیالوگ در مورد عادت‌های روزمره را...