مقایسه زندگی مردم ایران و کویت و ارزش دینار کویت در مقابل ریال ایران

همانطور که می‌دانید پول کشور کویت، با ارزش‌ترین پول جهان است. با اینکه کویت یک کشور بسیار کوچک است اما پول این کشور ارزش...