«شکلات تا سال 2050 به پایان می‌رسد» – تیتری هولناک و دور از واقعیت

احتمال از بین رفتن شکلات در 40 سال آینده، خبری است که به یک‌باره عاشقان شکلات، این خوراکی پرطرفدار را هراسان و غمگین کرد....