فیلم های پرفروش هفته چهارم آبان – بازگشت مغزهای کوچک زنگ‌زده به جایگاه دوم

در جدول فیلم های پرفروش هفته چهارم آبان مغزهای کوچک زنگ زده که هومن سیدی کارگردانی آن را بر عهده دارد و از شش...