هنرمند نابینای بلغاری برای ادامه دلبستگی خود تکنیکی جدید در نقاشی ابداع کرد

هنرمند نابینای بلغاری در شهر پلوودیف بلغارستان با توجه به علاقه شدیدش به نقاشی، توانست تکنیکی جدید در نقاشی ابداع کند. او امیدوار است...