بوت استراپ یک امکان ساده و فوق سریع برای طراحان سایت و برنامه نویسان

بوت استراپ در واقع یک سایت است که با قطعه بندی بسیار ساده و روان هر آپشن لازم برای شما را شرح داده تا بتوانید آن‌ها را مطالعه و کپی کنید.