کاهش تعداد میلیاردرهای چین در سال گذشته؛ مالک علی بابا همچنین در صدر لیست

با اینکه برخی از تولیدکنندگان دارو و یک دامدار به تازگی وارد لیست میلیاردرهای چین شده‌اند، اما افرادی که در زمینه تکنولوژی فعالیت می‌کنند...