چگونه هک نشویم: یک محقق داده‌های 100,000 اقدام فیشینگ را برای آموزش شما منتشر کرد

یک محقق به نام «Claudio Guarnieri»، مجموعه عظیم داده‌های 100,000 اقدام فیشینگ را برای کمک به آموزش و درک بهتر این حمله سایبری، منتشر...