قدرتمندترین آتش‌فشان قمر آیو سیاره مشتری در حال انفجار است

تصویر رنگ-مصنوعی از فعالیت قدرتمندترین آتش‌فشان قمر آیو سیاره مشتری که توسط فضاپیمای گالیله ناسا ثبت شده، منتشر شد. در ادامه با ما همراه...