برچسب: سیستم آموزشی

بهبود یادگیری ۰

راه‌کارهایی برای والدین، جهت بهبود یادگیری دانش‌آموزان در دوران تحصیلی

یک ماه از شروع مدارس می‌گذرد و دانش‌آموزان برای گرفتن نتیجه‌ی بهتر و یادگیری بیشتر در مدرسه به کمک خانواده‌ها نیاز خواهند داشت. اما...

بیکاری ۰

با سیستم آموزشی غلط کشور، چگونه باید به کسب مهارت در زمینه های مختلف بپردازیم؟

در مطلب قبلی، سیستم آموزشی ضعیف کشور را به چالش کشیدیم و آسیب‌های آن را بررسی کردیم. همان‌طور که در مطلب قبلی گفتیم عامل...

سیستم آموزشی پیشرفته ۹

سیستم آموزشی ضعیف کشور و رابطه مستقیم آن با بیکاری جوانان

همان‌طور همه شاهد هستیم بیکاری در کشور ما بیداد می‌کند و همچنان همه‌ی نیروهای جوان پس از فارغ‌التحصیلی به دنبال شغل‌های دولتی می‌گردند. اما...