رونمایی IKEA از خانه فردا برای ترویج پایداری توسط گیاهان در محدوده شهری

IKEA با طراحی جدیدی از یک فضای مسکونی در فکر آینده است. در ادامه با دینو همراه باشید تا تصاویر رونمایی IKEA از خانه...