برچسب: فرهنگ عمومی

ردپای موجودات فرازمینی‌ ۳

ردپای موجودات فرازمینی‌ در زمین و شواهد فناوری آن‌ها

ردپای موجودات فرازمینی‌ و بحث حضور آن‌ها روی زمین فقط منحصر‌به طرفداران نظریه‌های توطئه نیست. وقایعی شگفتی در تاریخ بشر به‌چشم می‌خورد که از...

آلومینیوم باستانی مرموز از رومانی ۴

ماجرای شگفت انگیز آلومینیوم باستانی مرموز از رومانی با قدمت باورنکردنی

یک قطعه کشف شده از سایت باستانشناسی در کشور رومانی که به آلومینیوم باستانی مشهور شده، موجب حیرت باستان‌شناسان شده است. ساخت آلومینیوم دستاورد...