نه چندان سریع: 5 مورد از کندترین مدل‌های فراری که تا کنون ساخته شده است

همه ما فراری را به خاطر سرعت بالای آن می‌شناسیم. با این حال بد نیست بدانید که فراری نیز مدل‌های نه چندان سریع خود...