جهانی از شن و ماجراجویی: جشنواره مجسمه‌های شنی 2019 در بلژیک برگزار شد

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که می‌توانید در جهانی از شن و ماجراجویی به خلق هنر بپردازید؟ عده‌ای از هنرمندان بلژیکی اولین بار...