حذف مهریه با افکار روشنفکرانه، تصمیمی غلط و بدون آگاهی است!

در این مطلب قصد داریم تا در رابطه با جایگاه مهریه در ایران صحبت کنیم و شما عزیزان در نهایت می‌توانید نظرات خود را...