اولین موتورسیکلت ماجراجویانه Harley-Davidson توسط این شرکت معرفی شد

اولین موتورسیکلت ماجراجویانه Harley-Davidson توسط این شرکت معرفی شد. حضور این محصول در میلواکی، مباحث زیادی را در سراسر جهان مطرح کرده است. در...