مخترع فرانسوی با استفاده از هاوربرد خود با موفقیت از فرانسه به انگلستان سفر کرد

پس از یک تلاش ناموفق در ماه ژولای، فرانکی زاپاتا مخترع فرانسوی صبح دیروز موفق شد تا با استفاده از فلای‌بُرد ایر (Flyboard Air)...