طولانی ترین جنگ ها در تاریخ چند سال به طول انجامیده‌اند؟ (قسمت دوم)

از آغاز حیات بر روی کره خاکی تا عصر حاضر زمین دستخوش تغییرات بی‌شماری بوده است. برخی از آنها به دلایل طبیعی و بیشتر...