نقش والدین در آمادگی کودکان برای دوران امتحانات و کمک به گذراندن این دوره حساس

دوران امتحانات به طور عمده منبع اصلی استرس دائمی در زندگی یک دانش آموزان است. این شرایط به خصوص برای کسانی که دچار مشکلات...