وانت BMW X7 تنها نمونه یک مدل مفهومی اکنون در BMW Welt نمایش داده می‌شود

شما وقتی از کار روزانه خود خسته شدید، چه می‌کنید؟ آیا به سراغ پروژه‌های دیوانه‌واری که شاید هیچ وقت عملی نشوند، می‌روید؟ این دقیقا...