اطلس زیبایی: عکاسی پرتره از زنان در سراسر جهان شگفت‌انگیز

یک عکاس رومانیایی با سفر به کشورهای مختلف و عکاسی پرتره از زنان در سراسر جهان، سرانجام اطلس زیبایی خود را منتشر کرده است....