اطلس جانوران: پرندگان ملی کشورهای مختلف در سراسر جهان از تیره‌ها و گونه‌های مختلف

جالب است بدانید که پرنده ملی یک کشور، با سایر پرنگان بومی و محلی آن جا، متفاوت است. این نوع پرنده در هر کشوری...