چرا نام شرکت‌های تولیدکننده پفک با غذای دام افشا نشده است؟

در چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر این موضوع منتشر شد که 2 شرکت مطرح فعال در تولید فرآورده‌های غذایی اقدام به تهیه پفک...