ترفندهای ساده کامپیوتری که دانستن آنها کار شما را آسان‌تر خواهد کرد

کاربران کامپیوتر به سه دسته تقسیم می‌شوند: آنهایی که از ماوس استفاده می‌کنند، آنهایی که از کیبورد استفاده می‌کنند و آنهایی که ترجیح می‌دهند...