برچسب: گربه

بیماری‌های زئونوز ۰

بیماری‌های زئونوز: مواردی که از حیوانات به خصوص سگ و گربه به انسان‌ها منتقل می‌شوند

بیماری‌هایی در حیات وحش وجود دارند که می‌توانند به راحتی از حیوانات به انسان‌ها منتقل شوند. به این دسته، بیماری‌های زئونوز گفته می‌شود. در...