یادگیری ماشین می‌تواند به طور دقیق انواع بیماری پارکینسون را پیش بینی کند!

محققان مؤسسه فرانسیس کریک و مؤسسه نورولوژی کوئین اسکوئر UCL با همکاری شرکت فناوری Faculty AI نشان داده‌اند که یادگیری ماشینی می‌تواند با استفاده...