اوبر Plato را برای توسعه و آزمایش هوش مصنوعی مکالمه‌ای منتشر می‌کند

طراحی هوش مصنوعی مکالمه‌ای به حدی که به نظر می‌رسد بیهوده نیست. ابزارهایی مانند Dialogflow گوگل، Bot Framework مایکروسافت و Lex آمازون، مسئله را...