بچه گربه دم‌کوتاه را در این عکس شناسایی کنید: چالش اداره حفاظت از محیط زیست نیویورک

آیا می‌توانید بچه گربه دم‌کوتاه را در این عکس شناسایی کنید؟ این تصویر به اشتراک گذاشته شده توسط اداره حفاظت از محیط زیست ایالت...