اولین داروخانه رباتیک کشور در ارومیه راه اندازی و افتتاح شد!

اخیراً اولین داروخانه رباتیک کشور در ارومیه افتتاح شد و بر اساس گزارش‌ها ساخت این داروخانه از سال 1393 آغاز شده بود. این داروخانه...