از نوجوانی به فکر جلوگیری از ریزش ارثی موهای خود باشید

دکتر کلنک رئیس بخش تحقیقاتی دکتر کورت ولف معتقد است که نوشیدن 50 فنجان قهوه در روز هم نمیتواند کافئین مورد نیاز برای ریشه‌های...