آبشار شوی بزرگترین آبشار طبیعی ایران و خاورمیانه

اگر در فهرست مکان‌های گردشگری مشهور و تاپ کشور نگاهی بیاندازیم، یکی از مکان‌هایی که کاملا طبیعی و دست نخورده باقی مانده است آبشار...