10 نشانه اختلال شخصیت دو قطبی در افراد که به راحتی قابل تشخیص است

علت دقیق اختلال دو قطبی هنوز به طور کامل شناخته نشده؛ اما تحقیقات نشان می‌دهند که ژنتیک در ایجاد آن نقش بسزایی دارد. عوامل...