قسطنطنیه: سقوط یک امپراتوری، ظهور یک امپراتوری – روایت فتح سلطان محمد

پایتخت امپراتوری روم شرقی در تاریخ ۲۹ می ۱۴۵۳ توسط ارتش عثمانی تحت رهبری سلطان محمد دوم فتح شد، با این فتح عثمانی‌ها تبدیل...