عمیق‌ترین نقطه اقیانوس‌‌ها ، ناشناخته‌ترین نقطه جهان برای بشریت

شاید جالب باشد بدانید که هنوز عمق اقیانوس‌ها ناشناخته و مرموز است زیرا تاکنون فقط 1% عمق اقیانوس‌ها توسط انسان‌ها کاوش شده است. نکته...