چشم به آسمان بمانید و بارش شهابی برساوشی 21 مرداد 1400 را از دست ندهید

با توجه به آخرین اخبار خبرگزاری ایرنا، امشب 28 مرداد 1400 مصادف با 12 آگوست 2021 شاهد بارش شهابی «برساوشی» (Perseids) در آسمان شب...