این تئوری می‌تواند در شکار ماده تاریک نفس تازه‌ای به زندگی بدمد

فیزیکدانان تئوری جدیدی درباره ماهیت ماده تاریک جهان را مطرح کرده‌اند. یک ذره پیشنهادی که از اولین لحظات پر هرج و مرج جهان به...