برنامه غذایی جنیفر لوپز : چگونه جنیفر لوپز در ۵۰ سالگی سرحال و پرانرژی است؟

جنیفر لوپز که هنوز در دوران ۵۰ سالگی زندگی مانند یک ستاره می‌درخشد، برنامه‌های مختلفی را به صورت روزانه اجرا می‌کند تا در این...