آیا در پی حادثه‌ی واژگون شدن اتوبوس ، رئیس دانشگاه آزاد استعفا خواهد داد؟

حتماً در چند روز گذشته از موضوع واژگون شدن اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات باخبر شده‌اید. در راستای این خبر باید در ابتدا...