درخت خون اژدها و نکاتی جالب در مورد این درخت عجیب – با هم بخوانیم

در زمان‌های قدیم، شنیدن برخی حکایت‌ها در مورد گریه درختان یا ظهور چشمه‌ای در زیر ریشه‌هایشان در شرایط خاص، برای اغلب مردم باورپذیرتر بود....