احتمال رفع خطرهای ژنتیکی آلزایمر با تغییرات شیوه زندگی در تحقیقات جدید

اخیرا خبرهای خوبی در مورد آلزایمر به گوش نمی‌رسد. خبری که در ماه مارس توسط Biogen و Esai منتشر شد. طی آن آزمایش امیدوارکننده...