برچسب: ستاره‌شناسی

کشف راز عجیب اخترفیزیک ۲

کشف راز عجیب اخترفیزیک: موفقیت در ردیابی یک انفجار رادیویی سریع تا منبع آن

اخترشناسان در موفقیت جدید خود توانستند یک انفجار رادیویی سریع را تا منبع آن ردیابی کنند. منشا این انفجارهای امواج رادیویی مدتها است که...