عجایب منظومه شمسی: دلایل اصلی تفاوت سیارات اورانوس و نپتون با یکدیگر چیست

یکی از عجایب بزرگ از دورترین نقطه منظومه شمسی ما، رفتار دو سیاره اورانوس و نپتون است. این دو با وجود داشتن شباهت‌های زیاد،...