دانشمندان سرانجام وجود خلاقیت بالا در افراد شلخته را اثبات کردند!

دانشمندان سرانجام توانستند اثبات کنند که شلختگی باعث می‌شود تا خلاقیت افراد رشد کند و ذهن آن‌ها بیشتر از انسان‌های منظم متمرکز شود. برای...