تاثیر شیر بر استخوان : آیا واقعا شیر استخوان‌ها را محکم‌تر خواهد کرد؟

در طول زندگی بارها این جمله را شنیده‌ایم که شیر بر استخوان تاثیر دارد و باعث محکم‌تر شدن استخوان‌ها می‌شود. در تبلیغات مختلف نیز...