مهاجرت مزدک میرزایی و همکاری او با شبکه خارجی “ایران اینترنشنال”

به تازگی خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که در راستای مهاجرت مزدک میرزایی، گزارشگر و مجری کشورمان به خارج از کشور...