در صورت خیس شدن لپ تاپ چه اقداماتی برای جلوگیری از خرابی دستگاه باید انجام شود

خیس شدن لپ تاپ یکی از بدترین فجایعی است که می‌تواند برای کامپیوتر شما اتفاق بیفتد! در صورت ریختن آب، چای یا هر نوع...